BİLGİ EDİNME

Kurumumuz görev alanına giren hizmetler hakkında, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu uyarınca yapılacak müracaatları değerlendirmek maksadıyla bünyemizde Bilgi Edinme Birimi kurulmuştur.

Posta ya da bizzat yapılacak başvurular ile faks yoluyla yapılacak olan başvurularda aşağıda belirtilen iletişim bilgilerini kullanabilirsiniz.


Posta ve şahsen başvuru : Aski Genel Müdürlüğü - Bilgi Edinme Birimi Cemalpaşa Mah. Ethem Ekin Sk. No:16 Seyhan/ADANA
Faks yoluyla : 0322 457 9719
Başvuru Formu :   Gerçek Kişi Formu   |     Tüzel Kişi Formu

BİLGİ EDİNME ELEKTRONİK BAŞVURU4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince istediğim bilgi veya belgeler aşağıda belirtilmiştir.
Gereğini arz ederim.*Not: Başvuru yaparken abone numaranızı da yazarak, talebinizi mümkün olduğunca kısa ve anlaşılır şekilde yapmanız Kurumumuzca tarafınıza en kısa sürede ve yeterli bilgi verilmesi açısından önemlidir.Engelli
Randevu Sistemi

Bilişim Mlzm., Sarf Mlzm. ve Telsiz Alımı İhalesi

Kredi Kartı ile
Borç Ödeme

e-Sözleşme Fesih
Başvurusu

e-Sözleşme Fesih
Başvuru Sorgulama

Online
Arıza Kayıt

Büyükşehir Belediyesi
Günlük Çalışma Noktaları

Bilgi Edinme

2020-2024 Yılı
Stratejik Planı

Basında
Adana ASKİ

Sık Sorulan
Sorular

Abone Memnuniyet
Anketi

Adana ASKİ
WebMail

EBYS
Giriş

e-BORDRO

İçişleri Ebys
Eğitim Videoları

Basın
FTP

Uzaktan
Yardım

Güvenlik
Soruşturması Formu